För oss på Märsta Bilriktning AB eftersträvar vi alltid våran värdegrund
Värdegrunden har vi delat upp i tre huvuddelar. 

  1. Nöjda kunder
  2. Jämnlik respekt
  3. Utveckling

Nöjda kunder

Att våra kunder skall bli nöjda skall alltid vara vårat mål
Det vi gör, det gör vi för att kunden skall bli nöjd

Det du som kund som är det viktigaste!
För oss på Märsta Bilriktning AB är det viktigt med kundsynpunkter, önskemål, kritik och beröm.
Det är väldigt viktigt för oss att du är nöjd med oss.
Tycker du att du inte blivit rättvist behandlad?

Hör av dig till oss här

Jämnlik respekt

Alla skall känna sig lika värdefulla
Vi skall visa ödmjukhet och vara hjälpsamma

Oavsett kund eller personal så skall vi efterleva jämnlikhet.

Utveckling

Viljan att förbättra sig och utvecklas
Att vara öppen för förändringar
Att ta eget ansvar

På Märsta Bilriktning AB eftersträvar vi en ständig kvalitets utveckling med kundens bästa i fokus.
Därför krävs det att samtliga medarbetare delar inställningen att alltid ge bästa service och
att ta eget ansvar i att arbetet med att förbättra kundservice och kundnöjdhet.