För oss på Märsta Bilriktning AB eftersträvar vi alltid våran värdegrund
Värdegrunden har vi delat upp i tre huvuddelar. 

  1. Nöjda kunder
  2. Jämnlik respekt
  3. Utveckling

Nöjda kunder

Att alltid ha kunden i fokus.
Det vi gör, det gör vi för att kunden skall få en upplevese över förväntan.

Det är du som kund som är viktigast!
För oss på Märsta Bilriktning AB är det viktigt med kundsynpunkter, önskemål, kritik och beröm.
Det är väldigt viktigt för oss att du är nöjd och att vi har tillmötesgått dina förväntningar och önskemål.

 

Jämnlik respekt

Alla skall känna sig lika värdefulla
Vi skall visa ödmjukhet och vara hjälpsamma mot varandra.

Oavsett kund eller personal så skall vi efterleva jämnlikhet.

Utveckling

Viljan att förbättra sig och utvecklas
Att vara öppen för förändringar
Att ta eget ansvar

På Märsta Bilriktning AB eftersträvar vi en ständig kvalitets utveckling med kundens bästa i fokus.
Därför krävs det att samtliga medarbetare delar inställningen att alltid ge bästa service och
att ta eget ansvar i att arbetet med att förbättra kundservice och kundnöjdhet.