Kvalitet

Certifierad från TÜF och Kvalitetsäkrad genom KBV

Märsta Bilriktning AB arbetar efter ett kvalitetsnorm system som uppfyller kraven för ISO9001:2000. Vi certifieras genom vår generalagent Volkswagen Group Sverige årliga partnerrevision.
Vi får också utföra kontroll och reparation av AC-system genom Incert. Vi gör även månatliga kvalitetsuppföljningar genom KBV (Kontrollerad Bilverkstad) för att säkerställa våra reparationer.

En ständig utvecklings process

Vi uför återkommande internrevisioner för att nå våra mål med en ständig utveckling.
Vi arbetar aktivt med att lyssna efter kunders åsikter och utför därför bland annat
kundundersökningar då slumpmässigt utvalda kunder blir uppringda och intervjuade.
Resultatet analyserar vi sedan för att åtgärda eventuella svagheter. Märsta Bilriktning AB dokumenterar alla kundsynpunkter, både positiva som negativa.
Vi analyserar därför alla synpunkter i syfte att bli ännu bättre i vårat kundbemötande. 

Alla kunder kan lämna återkoppling till oss via hemsidan lämna feedback till oss.

Det här är ett oerhört viktigt verktyg för oss att få alla dessa åsikter. Vi lägger ner stort arbete på att analysera alla uppgifter för att utvecklas som företag och fortsätta att leverera bästa möjliga produkter och ge bästa tänkbara service till alla våra kunder.

Att ta ansvar

Att ta ansvar för kunden genom hela processen är att hela tiden tänka tanken ett steg till

  • Vad händer när ärendet lämnat mina händer?
  • Vad är problemet?
  • Vem är ansvarig?
  • När ska det vara klart?
  • Hur följer vi upp att det faktiskt blivit gjort?

En kund till Märsta Bilriktning AB skall veta och därmed också känna sig helt säker på att när han/hon valt oss så har dom fått den bästa partnern att tillgodose sitt behoven i alla aspekter av ett bilinnehav.

Miljö

För oss är miljöfrågorna viktiga – både vad det gäller de externa och de interna processerna. Just därför känns det tryggt att ha VW, Audi, Skoda och SEATs miljöbilar på modellprogrammet.

Vi tänker också på miljön såväl i våra val av leverantörer och som vid inköp i våra processer.
Vår bransch har av naturliga skäl en stor miljöpåverkan och vår strävan är att genom ett medvetet val av rätt produkter och en hög grad av återanvändning / återvinning minska denna.
Vi jobbar aktivt på att minska vår energiförbrukning.