Alkolås säkerhet för alla

Brist på säkerhet på vägarna och säkerhet för resenärer är ett problem som varje år skördar många liv. Liv som i vissa fall hade kunnat besparats med enkla medel i form av ett alkolås. Ett alkolås installeras i fordonet på ett sådant vis att fordonet inte går att starta om kontrollenheten indikerar alkohol i utandningsluften. Alkolås är därför en nyckel till en nollvision. 

Installation, Service och kalibrering av Alkolås

Vi är auktoriserade och återförsäljare av Dräger Alkolås. Dräger är ett av de världsledande tillverkarna av Alkolås och är väl beprövade och pålitliga. Ett alkolås måste kontinuerligt kalibreras för att fungera tillförlitligt. Vi utför kalibrering och underhåll samt nyinstallationer av Dräger i alla bilar. 

Regeringen arbetar hårt med stimulera användingen av alkolås i företagsbilar och en sänkning av förmånsvärdet är enligt rykten aktuell inom en nära framtid.